Daň z pridanej hodnoty je náročné odvetvie daní a je veľmi často predmetom daňových kontrol a preverovaní formou miestneho zisťovania zo strany tuzemských, ale aj zahraničných daňových úradov, pretože je práve daň z pridanej hodnoty, ktorá je predmetom daňových podvodov. Je dôležité z pohľadu firiem mať v oblasti dane z pridanej hodnoty nastavený správny model uplatňovania v rámci podnikateľského odvetvia, ktoré vykonáva. Ciel je schopnosť spoločnosti vedieť reagovať na daňové kontroly a miestne zisťovanie zo strany daňových úradov.

Dlhodobo zastupujeme klientov pred daňovým úradmi, kde bola predmetom kontroly daň z pridanej hodnoty, čoo nám pomohlo získať množstvo skúseností v rôznych odvetviach podnikania a taktiež množstvo špecifických situácií, ktoré môžu v podnikaní nastať.

Samozrejmosťou je, že v rámci nastavenia správneho modelu uplatňovania dane z pridanej hodnoty, či už sa to týka spätného posúdenia už vykázaných transakcii, alebo nových transakcií, pripravíme a podáme daňové priznania k DPH, kontrolné výkazy a súhrnné výkazy.

Vybrané špecifické oblasti DPH pre daňové poradenstvo:
– Poskytovanie služieb tuzemsko, EU, mimo EU
– Trojstranné obchody s tovarom
– Reťazové obchody s tovarom
– Oslobodené služby
– Finančné služby
– Obchod s nehnuteľnosťami
– Oslobodené služby a výpočet koeficientu
– Poskytovanie elektronických služieb
– MOSS

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“