Daňové prostredie na Slovensku je závislé od lokálnej legislatívy, ktorá prechádza častými zmenami, a to aj v súvislosti s aproximáciou právnych predpisov EU, ktoré sa implementujú do lokálnych daňových predpisov, a preto sa daňové prostredie na Slovensku stáva náročným odvetvím.

Z tohto dôvodu Vám vie naša spoločnosť poskytnúť komplexné a flexibilné poradenstvo v oblasti daní a daňové služby podľa potrieb klienta. Špecializujeme sa na identifikáciu a riadenie daňových rizík klienta a daňové plánovanie na základe komplexného zadania od klienta.

Odborné služby v rozsahu daňového poradenstva, pomáhajú spoločnostiam minimalizovať daňové riziká, ktoré sa potom môžu plne venovať a sústrediť na výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Daňové priznanie

Príprava daňového priznania je veľmi administratívne náročný proces. Naša spoločnosť pri spracovaní vychádza z dlhoročných skúseností a pristupuje k spracovaniu daňového priznania v spolupráci s daňovým poradcom.

Vieme Vám byť nápomocný aj pri nasledovných otázkach:

  1. Ktoré náklady môžeme posúdiť ako daňovo uznateľné až po zaplatení ?
  2. Ktoré náklady vo Vašej spoločnosti môžu byť daňovo uznateľné ?
  3. Aké sú možnosti oslobodenia výnosov a odpočet výdavkov ak sa naša spoločnosť venuje výskumu a vývoju
  4. Aké daňové dopady zlúčenia spoločností ?
  5. Spoločnosť vstúpila do likvidácie, aké mám povinnosti ?
  6. Kedy môžem posúdiť opravné položky ako daňovo uznateľné ?

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“