Digitalizácia účtovníctva

V AccoTaxes Management, sa venujeme dlhodobo digitalizácii účtovníctva a možnostiam automatizácie procesov vedenia účtovníctva u klientov. V spolupráci s partnermi sme navrhli systém, ktorý vďaka prepojeniu finančného softvéru s cloudovým riešením so všetkými vstupmi vašej spoločnosti vytvára kompaktný funkčný celok s jedinečnou možnosťou kontroly. Digitálna transformácia účtovníctva bola podporená novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to s účinnosťou od 1.1.2022.

Čo je to digitalizácia účtovníctva ?

Digitalizáciou účtovníctva sa myslí nahradenie manuálnych procesov spracovávania účtovných dokladov, automatizovaným spracovaním pomocou nových softvérov. V tomto smere hovoríme hlavne o vyťažovaní údajov z dokladu prijatého v elektronickej podobe, buď formou emailu alebo nahrávania do softwaru formou uploadu alebo scanu. Následne sú doklady pripravené k úprave, schvaľovaniu, vytváraniu platobných príkazov a iné. Obrovskou výhodou pri automatizovanom spracovaní účtovných dokladov je bezpochyby ich digitálny archív, ktorý je online k dispozícii.

Taktiež ekonomický softvér ponúka potenciál na efektívnu a rýchlu spoluprácu medzi klientom a našou spoločnosťou. V mnohých prípadoch je v spoločnostiach vedená duplicitná evidencia niektorých účtovných dokumentov alebo má klient ďalšie softvéri vytvorené na evidenciu niektorých agend.

Ak sa rozhodnete pre digitálne účtovníctvo

Ak sa spoločnosť rozhodne pre digitálne účtovníctvo, znamená to nahradenie papierových dokladov elektronickým. V rámci odberateľských faktúr je možné v systéme vytvárať ponuky, objednávky a následne faktúry, ktoré je možné odosielať elektronicky na mail klienta. V rámci dodávateľských účtovných dokladov sa budú spracovávať len elektronicky software zabezpečí vyťaženie údajov z dokladov a následne bez ďalšieho manuálneho prepisovania údajov je možné faktúry upravovať, schvalovať a následne pripravovať príkaz na úhradu. Je to komplex automatizovaných procesov, ktoré môžu spoločnosť posunúť od manuálnej administratívy na pokročilejšiu prácu ako je kontrola dodaných alebo prijatých plnení a cash flow management.

Hlavné výhody

  • Zvýšenie efektívnosti
  • Úspora času
  • Zníženie chybovosti
  • Eliminácia množstva tlačených dokladov
  • Elektronický archív

 

Účtovný cloud 

Praktické online riešenie

Pre zvýšenie efektívnosti vedenia a kontroly účtovníctva sme v spolupráci s partnermi navrhli zjednotený systém, ktorý vďaka prepojeniu finančného softvéru s cloudovým riešením so všetkými vstupmi vašej spoločnosti vytvára kompaktný funkčný celok s jedinečnou možnosťou kontroly. Ekonomický softvér slúži na spracovanie, evidenciu nasledovných agend a ich využiteľnosť v praxi.

Zvýšenie efektivity a kontroly v praxi

Kontrola všetkých agend na jednom mieste bez zbytočných medzičlánkov, ktoré zvyšujú chybovosť.

Ekonomický softvér ponúka potenciál na efektívnu a rýchlu spoluprácu medzi klientom a našou spoločnosťou. V mnohých prípadoch je v spoločnostiach vedená duplicitná evidencia niektorých účtovných dokumentov alebo má klient ďalšie softvéri vytvorené na evidenciu niektorých agend.

Spoločnosť AccoTaxes Management ponúka pre svojich existujúcich a nových klientov v oblasti online vedenia účtovníctva privátny účtovný cloud. Privátny účtovný cloud je jeden z najbezpečnejších spôsobov online vedenia účtovníctva a spolupráce s klientom.

V praxi je ekonomický softvér v prípade outsourcingu vedenia účtovníctva a personalistiky využívaný len externou účtovnou spoločnosťou a potenciál ekonomického softvéru je väčšinou využitý len na 35%. Preto ponúkame naším náročnejším klientom náš ekonomický softvér, ktorý bude použiteľný aj pre klienta.

Všetky firemné agendy vždy poruke

Majte celú vašu evidenciu a podklady na jendom mieste. Či už ide o faktúry, náklady, sklady, vozidlá, banky alebo mzdy. Šikovne tak spracujete celú vlastnú agendu a budete ju mať poruke nech ste kdekoľvek.

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“