Daňové prostredie na Slovensku je závislé od lokálnej legislatívy, ktorá prechádza častými zmenami, a to aj v súvislosti s aproximáciou právnych predpisov EU, ktoré sa implementujú do lokálnych daňových predpisov, a preto sa daňové prostredie na Slovensku stáva náročným odvetvím.

Z tohto dôvodu Vám vie naša spoločnosť poskytnúť komplexné a flexibilné poradenstvo v oblasti daní a daňové služby podľa potrieb klienta. Špecializujeme sa na identifikáciu a riadenie daňových rizík klienta a daňové plánovanie na základe komplexného zadania od klienta.

Odborné služby v rozsahu daňového poradenstva, pomáhajú spoločnostiam minimalizovať daňové riziká, ktoré sa potom môžu plne venovať a sústrediť na výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Daň z príjmov fyzických osôb
V rámci poskytovania daňového poradenstva sme pripravení posúdiť daňovo-odvodové zaťaženie tuzemských a zahraničných fyzických osôb:

Poskytujeme kompletné daňovo-poradenské služby v oblasti:

  • Posúdenia príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku, z prenájmu, predaja nehnuteľnosti, predaja cenných papierov a iné.
  • Vyplníme a podáme daňové priznanie
  • Zastupovanie v prípade daňovej kontroly a zabezpečenie komunikácie so správcom dane

Vieme Vám byť nápomocný aj pri nasledovných otázkach
a) Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie a kedy nie ?
b) V prípade ak som mal aj iný príjem ako zo závislej činnosti, aký typ daňového priznanie mám použiť ?
c) Podmienky a výška uplatnenia paušálnych výdavkov ?
d) Dokedy si môžem odložiť termín na podanie daňového prizania ?
e) Mal som príjem zo zahraničia, kedy mám právo na vyňatie a kedy na zápočet dane ?

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“