V rámci klientom realizovaných transakcií ponúkame komplexné daňové, finančné a účtovné poradenské služby.

Cieľom je pomáhať klientom v ich strategických rozhodnutiach a ponúknuť im komplexné riešenia pri procese akvizície alebo predaja.

 

Súčasťou transakčného procesu je:

Daňové nastavenie transakcie  – cieľom je poskytnúť klientovi kompletnú daňovú analýzu plánovanej transakcie a jej dopady.

Due diligence – väčšine transakcii predchádza dôkladná previerka vo forme due diligence, ktorej cieľom je uistenie investora v jeho zámeroch a taktiež identifikácia prípadných rizík.

Finančná analýza – v rámci spracovania finančnej analýzy poskytneme klientovi nezávislý a objektívny pohľad, ktorý môže slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie.

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“