Naša špecializácia na mzdy a mzdové účtovníctvo Vám zabezpečí spracovanie mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na jedinečný prístup ku každému nášmu klientovi. V rámci vedenia miezd a personalistiky zabezpečujeme kompletné riešenia v rámci spracovania mzdovej agendy od vzniku až po skončenie pracovného pomeru. Rovnako zabezpečujeme všetky pracovno-právne povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce. Už nejde iba o samotné spracovanie miezd, dlhodobé skúseností z rôznych odvetví nám vytvárajú možnosti poskytnúť klientovi vysokú úroveň služieb.

V čom sme iní:

 • detailne sa venujeme oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a problematike zákonníka práce
 • daňové poradenstvo v oblasti zdaňovania fyzických osôb pri výkone závislej činnosti

Mzdová agenda zahŕňa

 • Spracovanie a výpočet miezd, správa a evidencia pracovných pomerov
 • Spracovanie, výpočet a evidencia náhrady mzdy a dovolenky
 • Zabezpečíme elektronickú komunikáciu pri odosielaní výkazov, prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov do inštitúcii
 • Elektronické výplatné pásky pre zamestnancov
 • Príprava a výpočet finančného príspevku/stravných lístkov pre zamestnancov
 • Zabezpečenie prípravy elektronického príkazu na úhradu miezd a odvodov pre všetky banky.
 • Zastupovanie pri kontrolách

Ročná mzdová agenda

 • Spracovanie ročného zúčtovania miezd pre zamestnancov
 • Vyhotovenie ročného zúčtovania alebo potvrdenia o príjme pre zamestnancov, zabezpečíme aj elektronické doručovanie.
 • Spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

Peronalistika

 • Vedenie osobných zložiek zamestnancov
 • Príprava a podpora pri príprave pracovných zmlúv resp. iných pracovných pomerov

Príprava a podpora pri spracovaní interných predpisov

Zodpovedná osoba

Ján Šimunič

Ján Šimunič

Executive Manager/Tax Advisor

+421 917 147 366
jan.simunic@accotaxes.sk

„Ján Šimunič je riaditeľom AccoTaxes Management a daňový poradca. Má dlhoročné skúseností, ktoré nadobudol ako vyšší manažér v medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu, kde zodpovedal najmä za oblasť financií, účtovníctva, daní a reportingu.“