Novinky

eFaktúra

S klasickou faktúrou v papierovej podobe sa bežne stretáva asi každý podnikateľ. To sa však zmení od roku 2024, kedy do platnosti príde nový systém vedenia a evidencie faktúr – elektronická faktúra. Tento nový systém si budú môcť podľa ministerstva financií podnikatelia  vyskúšať už o rok. Podľa pôvodného plánu ministerstva mali podnikatelia aplikáciu skúšať už dva mesiace, pri čom do plnej prevádzky mala prísť už od 1.1. 2023. Finančná správa však implementáciu posunula na rok 2024.

Ako budú fungovať elektronické faktúry?

Všetky faktúry budú fungovať prostredníctvom aplikácie, ktorú si podnikatelia budú môcť zadarmo stiahnuť. Po zadaní a overení údajov budú môcť podnikatelia vytvárať elektronické faktúry, ktorých údaje sa automaticky pošlú finančnej správe. Práve táto aplikácia pomôže finančnej správe pri kontrolách a odhaleniach daňových podvodov. F

Výhody elektronických faktúr

Systém elektronických faktúr môže niektorým firmám a živnostníkom pomôcť, a to znížením administratívnej záťaže. Ďalšou výhodou bude archivácia dokladov, ale aj elektronická výmena informácií medzi dodávateľom a odberateľom. Zároveň bude oveľa jednoduchšie aj plnenie daňových povinností, pretože Finančná správa bude mať dáta, vďaka ktorým bude môcť predvypĺňať daňové priznania a taktiež automaticky účtovať zasielanie faktúr.

Nevýhody elektronický faktúr

Na základe návrhu zákona, ktoré prinieslo Ministerstvo financií, pribudnú ďalšie administratívne povinnosti nielen pri vystavovaní ale aj pri prijímaní faktúr. Novinkou bude, že ešte pred vystavením faktúry bude potrebné zaslať údaje na Finančnú správu v požadovanej forme a štruktúre, ešte pred vystavením faktúry. Finančná správa následne odošle identifikátor, ktorý bude potrebné pripojiť k vydanej faktúre vo forme QR kódu. Povinnosť oznamovať údaje do systému eFaktúra vznikne aj pri prijatých faktúrach, kde bude potrebné označiť v systéme eFaktúra prijaté faktúry, ktoré tam už odoslal dodávateľ.