Novinky

Digitalizácia účtovníctva

V AccoTaxes Management, sa venujeme dlhodobo digitalizácii účtovníctva a možnostiam automatizácie procesov vedenia účtovníctva u klientov. V spolupráci s partnermi sme navrhli systém, ktorý vďaka prepojeniu finančného softvéru s cloudovým riešením so všetkými vstupmi vašej spoločnosti vytvára kompaktný funkčný celok s jedinečnou možnosťou kontroly. Digitálna transformácia účtovníctva bola podporená novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to s účinnosťou od 1.1.2022.

 

Čo je to digitalizácia účtovníctva ?

Digitalizáciou účtovníctva sa myslí nahradenie manuálnych procesov spracovávania účtovných dokladov, automatizovaným spracovaním pomocou nových softvérov. V tomto smere hovoríme hlavne o vyťažovaní údajov z dokladu prijatého v elektronickej podobe, buď formou emailu alebo nahrávania do softwaru formou uploadu alebo scanu. Následne sú doklady pripravené k úprave, schvaľovaniu, vytváraniu platobných príkazov a iné. Obrovskou výhodou pri automatizovanom spracovaní účtovných dokladov je bezpochyby ich digitálny archív, ktorý je online k dispozícii.

Taktiež ekonomický softvér ponúka potenciál na efektívnu a rýchlu spoluprácu medzi klientom a našou spoločnosťou. V mnohých prípadoch je v spoločnostiach vedená duplicitná evidencia niektorých účtovných dokumentov alebo má klient ďalšie softvéri vytvorené na evidenciu niektorých agend.

 

Ak sa rozhodnete pre digitálne účtovníctvo

Ak sa spoločnosť rozhodne pre digitálne účtovníctvo, znamená to nahradenie papierových dokladov elektronickým. V rámci odberateľských faktúr je možné v systéme vytvárať ponuky, objednávky a následne faktúry, ktoré je možné odosielať elektronicky na mail klienta. V rámci dodávateľských účtovných dokladov sa budú spracovávať len elektronicky software zabezpečí vyťaženie údajov z dokladov a následne bez ďalšieho manuálneho prepisovania údajov je možné faktúry upravovať, schvalovať a následne pripravovať príkaz na úhradu. Je to komplex automatizovaných procesov, ktoré môžu spoločnosť posunúť od manuálnej administratívy na pokročilejšiu prácu ako je kontrola dodaných alebo prijatých plnení a cash flow management.

 

Hlavné výhody
  • Zvýšenie efektívnosti
  • Úspora času
  • Zníženie chybovosti
  • Eliminácia množstva tlačených dokladov
  • Elektronický archív