Novinky

Online finančný reporting

Ponúkame inovatívny online prehľad finančných a manažérskych reportoch v reálnom čase.

Vďaka dlhodobým skúsenostiam vieme navrhnúť komplexný a plne automatizovaný finančný reporting pre klienta. V spolupráci s klientom pripravíme návrh, ktorý bude odzrkadľovať individuálne potreby klienta. V spojení s digitalizáciou účtovníctva je možné vytvoriť kompaktný a funkčný celok s jedinečnou možnosťou kontroly.

Cieľom je odľahčiť agendu finančného reportovania a ponúknuť klientom plne automatizovaný finančný reporting. Všetky reporty sú na platforme PowerBi, ktorá je okamžite a online k dispozícii cez Váš mobil alebo notebook.

Čo získavate ? Budete mať na jednom mieste aktuálny prehľad o Vašich nákladoch, výnosov, pohľadávkach a záväzkoch s možnosťou dáta analyzovať a porovnávať s plánovanými dátami.

Online finančný reporting v AccoTaxes Management, ponúka už v základnom balíku prehľadné a ľahko uchopiteľné reporty a to:

Finančný daschboard – analýza obratu, finančné účty, pohľadávky a záväzky

Banka a pokladňa – možnosť analýz pohybov na jednotlivých účtov

Pohľadávky a záväzky – majte pod kontrolou aktuálny prehľad Vašich pohľadávok a záväzkov

Denník – aktuálny prehľad o Vašom účtovníctve, ktorý obsahuje výsledovku, náklady, výnosy a to s možnosťou triedenie podľa stredísk, zákaziek a činností.

Mapa – prehľadné zobrazenie zdrojov príjmu s geografickým rozlíšením

Samostatné reporty – sklad, cash flow, platboná morálka.

V rámci riešenia na mieru viem na základe individuálnych požiadaviek klienta a jeho špecifických potrieb zabezpečiť aj individuálne reporty na mieru.